Хорин есөн гэр бүл илчлэгдсэн нэгнээ аврахаар улайрч байна. Учир нь…