Нүүр хуудас Сэдэв “Мах сүүний анхдугаар аян”

Сэдэв: “Мах сүүний анхдугаар аян”

Сүүлийн 7 хоног их үзсэн