Нүүр хуудас Үйлчилгээний нөхцөл

Үйлчилгээний нөхцөл

Бидний системийг ашиглан компани, хувь хүмүүс мэдээллээ бичих бүрт манай мэдээллийн сан өргөжиж байдаг.

Манай системийг ашиглан бичсэн таны мэдээллүүд хайлтын системүүдэд (Google, Yahoo зэрэг) өөрийн нэрээр тань хайхад эхний хуудсанд гарах боломжийг бүрдүүлэх болно.

Мөн та өөрийн тухай болон өөрийн компаний талаар үнэн бодит мэдээллийг бусдад хүргэх, хуурамч сөрөг мэдээллүүдэд няцаалт өгөх болно.