Нүүр хуудас Нийгэм Гэмт хэргийн дуудлага 49,3 хувиар буурчээ

Гэмт хэргийн дуудлага 49,3 хувиар буурчээ

138
0
Өвлийн улиралд мотоцикл
Өвлийн улиралд мотоцикл

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, гудамж талбайд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

Арга хэмжээний хүрээнд 447 чиглэлд 889 алба хаагчийг олон нийтийн цагдаагийн 178 ажилтан, урамшилт 1000 иргэнтэй хамтран явган эргүүлд ажиллуулж байгаа бөгөөд сүүлийн 14 хоногийн байдлаар иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагаас 27968 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, 70 гэмт хэргийг халуун мөрөөр нь илрүүлж, бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулан танхайрсан зөрчил гаргасан 2296 иргэнийг саатуулж, архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 805 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн байна.

Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн дуудлага мэдээллийг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад нийт дуудлага 30821 буюу -52.4, гэмт хэргийн дуудлага 916 буюу -49.3, согтуугийн дуудлага 88 буюу -1.4 хувиар тус тус буурчээ.

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, гудамж талбайд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

Арга хэмжээний хүрээнд 447 чиглэлд 889 алба хаагчийг олон нийтийн цагдаагийн 178 ажилтан, урамшилт 1000 иргэнтэй хамтран явган эргүүлд ажиллуулж байгаа бөгөөд сүүлийн 14 хоногийн байдлаар иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагаас 27968 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, 70 гэмт хэргийг халуун мөрөөр нь илрүүлж, бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулан танхайрсан зөрчил гаргасан 2296 иргэнийг саатуулж, архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 805 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн байна.

Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн дуудлага мэдээллийг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад нийт дуудлага 30821 буюу -52.4, гэмт хэргийн дуудлага 916 буюу -49.3, согтуугийн дуудлага 88 буюу -1.4 хувиар тус тус буурчээ.

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here