Нүүр хуудас Нийгэм МХГ-аас Зөвлөмж мэдэгдэл хүргүүлэн…

МХГ-аас Зөвлөмж мэдэгдэл хүргүүлэн…

239
0
МХГ-аас Зөвлөмж мэдэгдэл хүргүүлэн...
МХГ-аас Зөвлөмж мэдэгдэл хүргүүлэн...
МХГ-аас Зөвлөмж мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллаж байна
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Монгол Улсын Боловсролын тухай хууль, Бага, дунд боловсролын тухай, Эрүүл ахуйн тухай, Барилгын тухай хууль болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандарт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй 2018 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдахгүй ЕБС-иудад зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж байна.

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here