Нүүр хуудас Нийгэм Хөшигтийн хөндийд баригдсан нисэх буудлын гэрлийн системийг хүлээж авах нислэг үйлджээ

Хөшигтийн хөндийд баригдсан нисэх буудлын гэрлийн системийг хүлээж авах нислэг үйлджээ

157
0
Хөшигтийн хөндийд баригдсан нисэх буудл
Хөшигтийн хөндийд баригдсан нисэх буудл
Хөшигтийн хөндийд баригдсан нисэх буудлын гэрлийн системийг хүлээж авах нислэг үйлджээ
Хөшигийн хөндийд шинээр баригдсан Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх буудлын хөөрч буух зурвасын 11/29 талд суурилуулагдсан “YOU-YANG” компанийн “PAPI-600” загварын ил харааны нарийвчлалтай ойртолтын налуу заагч болон аэродромын гэрлийн системүүдийг хүлээн авах шалгалтын нислэгийг Нислэгийн журам боловсруулалтын албаны Шалгалтын нислэгийн баг энэ сарын 17-ноос 20-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
Тус нислэгийг гүйцэтгэхэд “Геосан” ХХК-ний “Cessna 208” /JU-9993/ агаарын хөлөг, нисгэх бүрэлдэхүүн болон техникийн ажилтнууд, ИНЕГ-ын Техникийн хангалт, навигацийн үйлчилгээний албаны гэрэл суулт, цахилгааны хэсгийн инженер, техникчид хамтран ажиллалаа.
Уг шалгалтын нислэг хийгдсэнээр Ил харааны нарийвчлалтай ойртолтын налуу заагч систем болон аэродромын гэрлийн системүүд нь Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын Хавсралт /ANNEX/ 14-ын Боть 1, Бүлэг 5-ын 5.3 заалтын гэрлийн шаардлагуудыг бүрэн хангаж агаарын хөлгүүд тус нисэх буудалд аюулгүй буулт үйлдэх боломжтой болж байгаа юм.

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here