Нүүр хуудас Нийгэм Өнгөрсөн оны НӨАТ-ын баримтаа энэ…

Өнгөрсөн оны НӨАТ-ын баримтаа энэ…

662
0
Өнгөрсөн оны НӨАТ-ын баримтаа энэ...
Өнгөрсөн оны НӨАТ-ын баримтаа энэ...
Өнгөрсөн оны НӨАТ-ын баримтаа энэ сарын 8-ны дотор бүртгүүлээрэй
НӨАТ-ын тухай хуульд зааснаар худалдан авалтад төлсөн албан татварын 20 хүртэл хувийг буцаан олгодог. Үүнд:
-Албан татвар суутган төлөгчөөс худалдан авсан байх
-Худалдан авалт татварын албанд бүртгэгдсэн байх
-Албан татвар ногдсон бараа, ажил, үйлчилгээ байх
-Бүртгэлийн хэрэгсэл буюу бүртгэлийн машинд бүртгэгдсэн байх.
Журамд заасны дагуу албан татвар төлөгч нь төлсөн албан татварынхаа 20 хүртэлх хувийг буцаан авах хүсэлтэй бол нэмэгдсэн өртгийн албан татварын нэгдсэн системийн хэрэглэгчийн хэсэгт нэвтрэн, системийн өгөгдлийн дагуу дараах мэдээллийг бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.
-Хэрэглэгчийн овог, нэр

-Регистрийн дугаар

-Цахим шуудан /имэйл/-ийн хаяг

-Утасны дугаар

-Албан татварын буцаан олголтоо авах Монгол Улсад бүртгэлтэй банк, дансны дугаар.

-Албан татвар төлөгч нь журмын дагуу бүртгэлийн мэдээллийн үнэн зөвийг өөрөө хариуцах үүрэгтэй.

Албан татвар төлөгч нь албан татвар суутган төлөгчөөс бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан тухай худалдан авалтаа нотолсон төлбөрийн баримтын мэдээллийг хэрэглэгчийн хэсэг дэх өөрийн бүртгэлдээ бүртгүүлсэн байх ба тухайн хуанлийн жилийн /2017 оны/ сүүлийн өдрийн 24.00 минутаас өмнө худалдан авсан төлбөрийн баримтын мэдээллийг дараагийн хуанлийн жилийн /2018 оны/ эхний найман өдрийн дотор бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.

Өнгөрсөн оны НӨАТ-ын баримтаа энэ сарын 8-ны дотор бүртгүүлээрэй

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here