Нүүр хуудас Сэдэв Хүн амын өсөлтийн тоон судалгаа 2018

Сэдэв: Хүн амын өсөлтийн тоон судалгаа 2018

Сүүлийн 7 хоног их үзсэн