Нүүр хуудас Эдийн засаг ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

160
0
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС

2016.11.24-2016.11.29-ны өдрүүдэд захиалга авч, арилжигдах богино хугацаат ЗГҮЦ / 6 сар/

1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                      Монгол Улсын Сангийн яам
2. Үнэт цаас гаргах зорилго:                      Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага
3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:       Олон нийтэд санал болгох
4. Үнэт цаасны төрөл:                                     Засгийн газрын энгийн үнэт цаас
5. Нэрлэсэн үнэ:                                              100,000
6. Хямдруулсан үнэ:                                        88,725.00
7. Нийт гаргах тоо:                                          100,000 ширхэг
8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт:

ЗГҮЦ-ны төрөл Арилжааны симбол  Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь) Захиалга эхлэх өдөр Арилжаа хаах өдөр
100,000 10.0 39 Хямдруулалттай 16.99% 2016.11.24 2016.11.29

 

9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.
10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны саналыг хуанлийн 6 хоногийн турш авах бөгөөд 6 дах хоногийн 11 цагт арилжааг хаана.
11. Захиалга хүлээн авах цаг: Баасан гарагаас Мягмар гарагийн 11:00 цаг хүртэл

12. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ.

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here