Нүүр хуудас Нийгэм СӨХ-ны удирдлагуудад лифтний ашиглалт, засвар үйлчилгээний талаар сургалт хийлээ

СӨХ-ны удирдлагуудад лифтний ашиглалт, засвар үйлчилгээний талаар сургалт хийлээ

587
0

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрийн санаачилгаар 2017 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/35 дугаар тушаалаар Улаанбаатар хотын хэмжээн дэх “Барилга байгууламжийн лифт өргөх байгууламжид хяналт шалгалт хийж үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын санал боловсруулах ажлын хэсэг” байгуулагдан үзлэг, хяналт шалгалтын ажил хийгдээд байна.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт бүртгэлтэй орон сууц болон олон нийтийн барилгын 4688 ширхэг лифт байдагаас Ажлын хэсгийн үзлэг шалгалтаар нийслэлийн 8 дүүргийн нийт 2298 ширхэг буюу 50 хувьд нь үзлэг шалгалт хийгээд байгаа юм. Үүнд:

Аж ахуй нэгжийн 213 ширхэг лифт
Сууц өмчлөгчдийн холбооны харьяа орон сууцны 2085 ширхэг лифт байна.

Хяналт шалгалтын хүрээнд ноцтой зөрчил илэрсэн аж ахуй нэгж байгууллагын 2, орон сууцны 16 нийт 18 лифтийг НМХГ-ын барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Эрдэнэхүүд мэдэгдэж зогсоосон.

Үзлэг шалгалтаар дараах нийтлэг зөрчил дутагдал илэрч байна.

Тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ хийдэггүй, хувь хүнтэй лифтний засвар техник үйлчилгээний гэрээ хийдэг
Техникийн паспортыг хөтлөлтийг СӨХ хянаж, мэргэжлийн байгууллагаар хөтлөлт хийлгэдэггүй зөрчил, бичиг баримтын бүрдэл дутуу, техникийн ээлжит магадлалыг хугацаанд нь хийгэдэггүй
Лифтний ашиглалт муугаас

Техникийн өрөөг зориулалтын бусаар ашигладаг, /агуулах хэлбэрээр ашиглах, үйл ажиллахаа эрхлэх/

Лифтний хонгил болон худгийн хог шороог цэвэрлэдэггүй

Гэрэлтүүлэг байхгүй

Үндсэн ган татлага /тросс/ сойх шаардлагатайг хийдэггүй

Тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-ууд лифтийг кодлодог

ААНБ болон СӨХ-дын холбогдох албан тушаалтан лифт ашиглах анхан шатны эрхзүйн болоод техникийн мэдлэг мэдээлэл байхгүй, Мэргэжлийн лифтчингүй, үнэмлэхний сунгалт хийгддэггүй зэрэг зөрчил дутагдал ихээр илэрч байна.

Өнөөдөр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар Лифт ОНӨҮГ, СӨХ-ын дээд зөвлөл хамтран СӨХ-ын удирдах зөвлөлийн удирдлага нарт Лифтний ашиглалт, засвар үйлчилгээтэй холбоотой сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here