Нүүр хуудас Улс төр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газраас...

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газраас гаргажээ.

189
0

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн долоо дахь сонгуульд нэр дэвшигчдийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газраас гаргажээ.   Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэгт заасан үндэслэлийн дагуу хуулийн үйлчлэлд хамрагдах албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг нь Авлигатай тэмцэх газрын цахим мэдээллийн сүлжээнд байршигдах бөгөөд мөн хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4-т заасны дагуу цахим мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан мэдээлэл өгөх журмыг Авлигатай тэмцэх газар батлах хуулийн зохицуулалттай. Дээрх хуулийг баримтлан тус газрын даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 196 дугаар тушаалаар “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам”-ыг баталсан.  Хууль журмын дагуу Авлигатай тэмцэх газар www.iaac.mn цахим хуудсанд байршуулаад байна.

 1. Нэр дэвшигчдийн жилийн нийт орлого:
  МАН-аас нэр дэвшигч М.Энхболдынх 118 орчим сая төгрөг
  АН-аас нэр Х.Баттулгынх 31 сая төгрөг
  МАХН-аас нэр дэвшигч С.Ганбаатарынх 105 сая төгрөг байна.
  Хөрөнгө оруулалт хийсэн болон хувьцаа эзэмшдэг компаниуд
  Нэр дэвшигч М.Энхболдын Компани, нөхөрлөл, хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт
  1. Говь ХК 2. Зоос гоёл ХК 3. Авто импекс ХК 4. Зоос банк ХК 5. Женко тур бюро ХК 6. Эрдэнэс Тавантолгой ХК 7. Технологийн дээд сургууль
  Нэр дэвшигч Х.Баттулга Компани, нөхөрлөл, хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт
  1.Мах- Импекс ХК 2. Женко тур бюро ХК 3. Талх чихэр ХК 4. Баянгол зочид буудал ХК 5. Женко тур бюро ХК 6. Женко тур бюро ХК 7. Баялгийн хувь ХК 8. ХИД ХК 9. Вебсофт ХХК 10. Ай номадик ХХК 11. Өүпэнспейнс ХХК 12. Баян-Игрийт ХХК 13. Их Монгол Чага Интернэшнл ХХК 14. Наранбаянбүрд Хоршоо 15. Эрдэнэс Таван толгой ХК 16. Түмэнхишигтэн ХХК 17. Монголын Ардчилсан Холбоо 18. Монголын Жүдо бөхийн Холбоо 19. Монголын Жүдо бөхийн ордон сан 20. Их Майдар сан 21. Ардчилал сонин 22. Ардчилал сан 23. Монгол ын Жүдо бөхийн Академи 24. Монголын малчдын холбоо 25. ОУ-ын Жудо бөхийн холбооны бодлого зохицуулах зөвлөл 26. Монголын Бодибилдинг, фитнесийн нэгдсэн холбоо
  Нэр дэвшигч С.Ганбаатарын Компани, нөхөрлөл, хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт
  1.Баршим ХХК 2. Баршим ХХК
  Үнэт эдлэл
  Нэр дэвшигч М.Энхболдын  нэр дээр бүртгэлтэй үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл: Эмээл-2ш, Хөөрөг-9ш
  Нэр дэвшигч Х.Баттулгын нэр дээр бүртгэлтэй үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл: Хөөрөг
  Нэр дэвшигч С.Ганбаатарын нэр дээр бүртгэлтэй үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл:  Хөөрөг, Мөнгөн хазаар, Хэт хутга
  Мал аж ахуй
  Нэр дэвшигч М.Энхболдын  Мал аж, ахуйн тоо толгой: Хурдан удмын адуу-60, Адуу-300
  Нэр дэвшигч Х.Баттулгын  Мал аж, ахуйн тоо толгой. Адуу-1
  Нэр дэвшигч С.Ганбаатарын Мал аж, ахуйн тоо толгой: Хонь-60, Адуу-2, Үхэр-47
  Тээврийн хэрэгсэл
  Нэр дэвшигч М.Энхболдын нэр дээр бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэл: Toyota, Land Cruiser 1 ш
  Нэр дэвшигч Х.Баттулгын нэр дээр бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэл: Lexus, 570 1ш
  Нэр дэвшигч С.Ганбаатарын нэр дээр бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэл:  Toyota, PRIUSE 1ш
  Орон сууц
  Нэр дэвшигч М.Энхболдын нэр дээр бүртгэлтэй  орон сууц барилга байгууламж: 2 ширхэг
  Нэр дэвшигч Х.Баттулгын нэр дээр бүртгэлтэй  орон сууц барилга байгууламж:  1 ширхэг
  Нэр дэвшигч С.Ганбаатарын нэр дээр бүртгэлтэй сууц барилга байгууламж: 1 ширхэг
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ /ХУРААНГУЙ/
Мэдүүлэг гаргагч Овог нэр М.Энхболд Х.Баттулга С. Ганбаатар
Албан тушаал МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч
Орлого /мян.төг/ Мэдүүлэг гаргагчийн нийт орлого 91138.9 130106.2 22899.5
Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого 117987.3 31200.0 105200.0
Орон сууц барилга байгууламж /тоогоор/ Орон сууц /тоогоор/ 2 1 1
Үйлдвэрлэл үйлчилгээ /тоогоор/
Бусад /тоогоор/ 1 1
Нийт дүн /мян.төг/ 1108600.0 912900.0 80000.0
Тээврийн хэрэгсэл Тээврийн хэрэгслийн төрөл Toyota, Land Cruiser Lexus, 570 Toyota, PRIUSE
Тоо 1 1 1
Нийт дүн /мян.төг/ 120000.0 282236.0 9500.0
Мал аж, ахуй Төрөл, тоо хэмжээ Хурдан удмын адуу-60, Адуу-300 Адуу-1 Хонь-60, Адуу-2, Үхэр-47
Нийт дүн /мян.төг/ 900000.0 12000.0 35000.0
Газар Зориулалт, төрөл хэмжээ Ашиглах, 1300 м2 Өмчлөх, 384 м2
тоо 1 1
Нийт дүн /мян.төг/ 288000.0 үнэлээгүй
Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл Төрөл Эмээл-2ш,

Хөөрөг-9ш

Хөөрөг Хөөрөг, Мөнгөн хазаар, Хэт хутга
Нийт дүн /мян.төг/ 290000.0 35000.0 17000.0
Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл Дотооодын банк санхүүгийн байгууллагад байрлах данс мөнгөн хөрөнгө Нийт дүн /мян.төг/ 483865.5 4728.4 36435.6
Гадааадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах данс, мөнгөн хөрөнгө Нийт дүн /мян.төг/
Компани, нөхөрлөл, хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр 1. Говь ХК

2. Зоос гоёл ХК

3. Авто импекс ХК

4. Зоос банк ХК

5. Женко тур бюро ХК

6. Эрдэнэс Тавантолгой ХК

7.Технологийн дээд сургууль

1. Мах- Импекс ХК

2. Женко тур бюро ХК

3. Талх чихэр ХК

4. Баянгол зочид буудал ХК

5. Женко тур бюро ХК

6. Женко тур бюро ХК

7. Баялгийн хувь ХК

8. ХИД ХК

9. Вебсофт ХХК 10. Ай номадик ХХК

11.Өүпэнспейнс ХХК

12. Баян-Игрийт ХХК

13. Их Монгол Чага Интернэшнл ХХК

14. Наранбаянбүрд Хоршоо

15. Эрдэнэс Таван толгой ХК 16. Түмэнхишигтэн ХХК

17. Монголын Ардчилсан Холбоо

18. Монголын Жүдо бөхийн Холбоо

19. Монголын Жүдо бөхийн ордон сан

20. Их Майдар сан

21. Ардчилал сонин

22. Ардчилал сан

23. Монгол ын Жүдо бөхийн Академи

24. Монголын малчдын холбоо

25. ОУ-ын Жудо бөхийн холбооны бодлого зохицуулах зөвлөл

26. Монголын Бодибилдинг, фитнесийн нэгдсэн холбоо

1. Баршим ХХК

2. Баршим ХХК

Хувьцааны тоо 1. 10 ш

2. 141 ш

3. 18 ш

4. 10 ш

5. 200 ш

6. 2144 ш

7. –

1. 1438367 ш

2. 6762350 ш

3. 193569 ш

4. 84607 ш

5. 3505879 ш

6. 1000000 ш

7. 10000 ш

8. –

9. –

10. –

11. 800 ш

12. –

13. –

14. –

15. 1072 ш

16. 20 ш

17. –

18. –

19. –

20. –

21. –

22. –

23. –

24. –

25. –

26. –

1. 2500 ш

2. 2500 ш

Ногдол хувь 1. 0.0014%

2. 0.0001%

3. 0.0037%

4. 0.0001%

5. 0.0002%

6. –

7. 27%

1. 37.84%

2. 6.76%

3. 18.9%

4. 20%

5. 3.5%

6. 1%

7. 0.31%

8. 46%

9. 30%

10. 100%

11. 80%

12. 10%

13. 50%

14. 1.18%

15. –

16. 20%

17. –

18. –

19. 100%

20. 100%

21. 100%

22. –

23. –

24. –

25. –

26. –

1. 25%

2. 25%

Нийт дүрмийн сангийн хэмжээ /мян.төг/ 31836829.1 1000.0
Эрх, патент, тусгай зөвшөөрөл Төрөл Патент-1
Эзэмшигчийн нэр Б.Номин

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here