Нүүр хуудас Сэдэв НҮБ-гийн Ерөнхий Ассамблеид итгэл

Сэдэв: НҮБ-гийн Ерөнхий Ассамблеид итгэл

Сүүлийн 7 хоног их үзсэн