Нүүр хуудас Улс төр Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны гүйцэтгэлийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны гүйцэтгэлийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ.

176
0
УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны 2017 оны 07 сарын 05-ны хуралдаанаар Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон “Монгол Улсын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдааныг УИХ-ын гишүүн Д.Сарангэрэл даргалан явууллаа.
 -Монгол Улсын 2016 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн орлогын гүйцэтгэл 5.8 их наяд төгрөгт хүрч, төлөвлөснөөс 405.9 тэрбум төгрөгөөр давж, нэгдсэн төсвийн зарлага 9.5 их наяд төгрөгт хүрч, төлөвлөснөөс 496.8 тэрбум төгрөгөөр дутуу гарсан байна. Нэгдсэн төсвийн тэнцэл 3 их наяд 660.3 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарч, Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 15.3 хувьтай тэнцэж байна хэмээн Сангийн дэд сайд Х.Булгантуяа мэдээлсэн.
 -Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн 3.9 их наяд төгрөгт хүрч, төлөвлөснөөс 327.9 тэрбум төгрөгөөр буюу 9.2 хувиар давж, улсын төсвийн зарлага 7.4 их наяд төгрөгт хүрч, төлөвлөснөөс 355.4 тэрбум төгрөгөөр буюу 4.6 хувиар бага гарсан аж.
-Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн орлогын гүйцэтгэлийг төсөв тус бүрээр нь авч үзвэл улсын төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 109.2 хувь, орон нутгийн төсвийн орлогын биелэлт 99.1 хувь, хүний хөгжил сангийн орлогын биелэлт 111.4 хувь, нийгмийн даатгалын сангийн орлогын биелэлт 103.3 хувь байна.
 -Тайлант 2016 онд улсын төсвийн зарлага 7,749.7 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөснөөс 7,394.2 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй гарч, 95.4 хувийн буюу 355.4 тэрбум төгрөгийн дутуу биелэлттэй гарчээ.
 -Орон нутгийн төсвийн зарлага 2,330.4 тэрбум төгрөгт хүрч, төлөвлөсөн дүнгээс 4.6 хувь буюу 111.6 тэрбум төгрөгөөр дутуу зарцуулагдсан байна. Орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт 90.7 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн байна. Хүний хөгжил сангийн зарлага 278.6 тэрбум төгрөгт хүрч, төлөвлөсөн дүнгээс 1.9 хувь буюу 5.3 тэрбум төгрөгөөр бага байна. Тус сангаас 0-18 насны хүүхэд бүрт сар бүр олгох 20 мянган төгрөгт 218.8 тэрбум төгрөг, хүүний төлбөрт 59.8 тэрбум төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага 1,720.3 тэрбум төгрөгт хүрч, төлөвлөсөн дүнгээс 44.5 тэрбум төгрөгийг дутуу зарцуулсан байна.
 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч С.Оюунбилэг танилцуулсан.
 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан УИХ-ын гишүүн Б.Саранчимэг  Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн III шатлалын лабораторийн барилгын үлдэгдэл төсөв Монгол Улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд суусан эсэх, Хавдар судлалын үндэсний төвийн өргөтгөлийг хэзээ ашиглалтад оруулах гэж байгаа талаар тодруулж хариулт авч, 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар алдаа, зөрчил гаргасан төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт болон албан тушаалтанд холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэлээ.
 Байнгын хороогоор дээрх асуудлыг ийнхүү хэлэлцээд Байнгын хорооны санал, дүгнэлтээ Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд хүргүүлэхээр тогтлоо.
– Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийв.
 Хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаархи Ажлын хэсгийн танилцуулгыг тус Ажлын хэсгийн ахлагч, УИХ-ын гишүүн Б.Саранчимэг хийв.
 Ажлын хэсэг нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналуудыг төслийн холбогдох зүйл, хэсэг, заалтад нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж, төслийн эцсийн хувилбарыг бэлтгэжээ.
– Мөн Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.3-т заасны дагуу зарчмын зөрүүтэй дөрвөн саналын томьёолол бэлтгэснээс гадна хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж шийдвэрлэсэн 9.4.1 дэх заалтыг Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуультай нийцүүлэх үүднээс Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23.5 дахь хэсэгт заасны дагуу Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэхээр боловсруулсан байна.
 Ажлын хэсгийн танилцуулгатай холбогдуулан асуулт асууж, санал хэлэх гишүүн гараагүй бөгөөд зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллуудаар санал хураалт явуулан, хуулийн төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулах нь зүйтэй хэмээн санал нэгдлээ.
 Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Байнгын хорооны хоёр тогтоолыг баталлаа
 – Хуралдаанаар Боловсролын тухай, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд шуурхай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл болгосон “Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” Байнгын хорооны тогтоолыг хэлэлцэн баталлаа.
 Уг тогтоолд нийслэлийн цэцэрлэггүй 25 хороонд цэцэрлэг барих асуудлыг 2017-2019 онд үе шаттай шийдвэрлэх, нийслэлийн 75 цэцэрлэг, хөдөө орон нутгийн нэн шаардлагатай цэцэрлэгт өргөтгөл хийх, хувийн хэвшлийн болон байгууллагын цэцэрлэгийг барих санаачлагыг дэмжиж, урт хугацаатай бага хүүтэй зээл олгох, татварын хөнгөлөлт үзүүлэх, улсын хэмжээнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон цэцэрлэгийг буулгаж, газрын байршил, зориулалтыг өөрчлөхгүйгээр шинээр барих талаар тусгажээ. Түүнчлэн хувилбарт сургалт буюу хөдөө, орон нутагт сургуулийн өмнөх боловсрол олгох явуулын сургалтыг хамрах хүрээг өргөжүүлэх, шинээр барих цэцэрлэгийн хүчин чадлыг тухайн орон нутгийн хүн амын тоо, өсөлтийг харгалзан тогтоох, газрын асуудлыг шийдвэрлэх, цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны стандартыг мөрдүүлж, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангаж, хяналт ажиллах, цэцэрлэгт хамруулах насыг 3-5 нас болгож өөрчлөх талаар судлан, холбогдох хууль, тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах талаар Засгийн газарт чиглэл болгосон байна.
-Мөн Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах шуурхай  арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл болгосон Байнгын хорооны дараагийн тогтоолыг хэлэлцэн баталсан. Дээд боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хууль, тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах чиглэлээр, Засгийн газраас дүрэм, журам, тогтоол гарган хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр, Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр, Боловсролын зээлийн сангийн үйл ажиллагааны чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт чиглэл болгосон бөгөөд Байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүднээс хийх ажлын төлөвлөгөө гаргаж, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон улсын төсөвт тусгахыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын болон Сангийн сайд нарт даалгасан байна. -Энэ өдрийн хуралдаанаар Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөл (орон тооны бус)-ийн дүрэм батлах тухай Байнгын хорооны тогтоолын төслийг хэлэлцэв.
 Төслийн талаар Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн дэд дарга Д.Дэмбэрэл танилцуулсан.
 Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн дүрмийн төсөлд Үндэсний зөвлөл нь эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомж, эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн болон нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны зардлын төсвийн төсөл, төсөөлөл, төсвийн хүрээний мэдэгдлийг боловсруулах, батлагдсан төсвийн нарийвчилсан хуваарийг батлах, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний багцад орох тусламж, үйлчилгээний зардлын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн дээд хязгаар болон даатгуулагчийн төлөх төлбөрийн хэмжээг тогтоох чиг үүрэгтэй байхаар тусгажээ.
 Түүнчлэн Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн гишүүдийн үүргийг дүрмийн төсөлд тодорхой болгож дэд даргын гүйцэтгэх үүргийг нэмж тусгасан байна.
 Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн хуралдааныг гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй хувийн ирцтэй, хэлэлцэх асуудлыг дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэж, ээлжит хурлыг улирал тутам хоёроос доошгүй удаа, ээлжит ус хурлыг тухай бүр нь хуралдуулж байхаар заажээ.
 Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан Ажлын албаны дүрмийг Үндэсний зөвлөлөөр батлуулахаар төсөлд тусгасан байна.
 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан асуулт асууж, үг хэлэх гишүүн гараагүй бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар Байнгын хорооны тогтоолыг баталлаа хэмээн УИХ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээлжээ.

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here