Нүүр хуудас Эрүүл мэнд Эмийн үнийн бодлого, тогтолцооны…

Эмийн үнийн бодлого, тогтолцооны…

310
0
Эмийн үнийн бодлого, тогтолцооны...
Эмийн үнийн бодлого, тогтолцооны...
Монгол Улсад эмийн үнийн талаар баримтлах боломжит бодлогын үндсэн санаануудыг зөвлөхүүд танилцуулж 2017 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан Чадавхи бэхжүүлэх, мэдээлэл солилцох уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцсон оролцогчдын болон төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн санал нь энэхүү тайланд үнэ цэнэтэй ажээ.

Энэхүү тайланд 2015 онд ДЭМБ-аас эмийн үнийн бодлогын талаар гаргасан зөвлөмж ба ДЭМБ/ОУЭМҮА байгууллагын эмийн үнийн төслийн тайлангуудыг ашиглажээ.

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн албан ёсны зөвлөмжийн дагуу энэхүү тайланд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна.

Тайланг эндээс татаж авна уу.

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here